Hướng dẫn thao tác kiểm tra thông tin thẻ
Tải hướng dẫn tại đây